สรุปผลกระทบ 4 ข้อที่ผู้ประกอบการควรทราบจากการแก้กฎหมายเพื่อกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ

ประเทศไทยกำลังอยู่ในกระบวนการแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ…

ทางเลือกการระดมทุน: Convertible Debt

สรุปสาระสำคัญ ทางเลือกในการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ…

พื้นฐาน Term Sheet: Liquidation Preference

สรุปสาระสำคัญ โดยปกติแล้วนักลงทุน…